Wat Gerrit me zei:

Wel is m'n huus niet zoo prachtig
als de andre die ik zag.
Maar ik ben gezond en krachtig
en heb geen missen dag.

Mijn wief is knap en helder
en 't meske is krek as zij.
Ik heb erpel ien de kelder
en kanjers kool d'r bij.

Gin kouw hoef ik te schromen
als de ouwe Juul tjebuur
of andre praoters komen
dan heb ik kleunen bij 't vuur

Ik misgun 't oew nie o rijke
al hedde veul meer vee
as ik en miens gelijke
ik bin net zoo goed tevree.

Ik heb gaar niks te vrage
as dak meug leave zonder klage
en ete mien eige brood.
En dak van dezen eerd verwezen
meug zijn ien alle eer
en ien den hemel wezen
Bij Onzen Lieven Heer.

Vacantie, Bronkhorst 1956

Joop Stoffels

-terug-