woordenboek          Klassisch Woordenboek
          van Eigennamen uit de Grieksche en
           Romeinsche Mythologie, Geschiedenis,
          Letter en Aardrijkskunde

          door Dr. W. Hecker

 

 

           33e vermeerderde druk

 

 

 

                                                                                                Amsterdam   -    P.N. van Kampen en Zoon 1885

                                                       
                                                     "Joop Stoffels in studie Mythologie 1950 -1971"                               

                                                                                                                                  -terug-