Eerste Prijs

 

  In maart 1960 won Joop Stoffels de eerste prijs als deelnemer aan de
studieprijsvraag No. 56 die was uitgeschreven door ‘Met Palet en
Tekenstift’  nr. 93, een uitgave voor tekenaars en schilders.


 

 

fluitspeler

Joegoslavische fluitspeler


  Deze pastel van een Joegoslavische fluitspeler kenmerkt zich door de
grote forse opbouw. Flink contrastrijk van licht-schaduw werking zijn
de vormen positief neergezet, waardoor een levendig totaalbeeld is 
verkregen. De ondergrond is een geel getint vel papier, waarop vermoe-
delijk eerst met 'n dunne houtskoollijn de hoofdvormen dun zijn neer-
geschetst. Toen zijn met stompe pastelkrijtjes de zeer eenvoudige
hoofdtinten aangegeven, welke niet zijn doorgewreven. Door het niet
volledig wegwerken van de geelachtige papierondergrond is een levendig
effect bewaard gebleven. Uiteindelijk zijn met een breed stukje zwart
krijt de donkerste tonen versterkt; deze zijn ook niet doorgewreven,
waardoor frisheid behouden bleef. Het sterkst komt het werk van de
heer Stoffels naar voren, indien de modellen opgesteld zijn onder een
sterke lichtvalling, welke een positief contrastbeeld geeft van licht-
donker tegenstelling.  Zodra hij meer vlak op het licht werkt, wordt het
hele beeld wat slap. Dit was te constateren aan een van de andere koppen,
welke ook wat meer doorgewerkt was en waardoor het sprankelende
eruit was  gegaan. Een vlotte schetsmatige werkwijze ligt o.i. deze
inzender het beste.

-terug-